A Nemzetközi Fórum Irodalomért és egy Béke Kultúráért

IFLAC FŐ CÉLJAI

 

IFLAC FŐ CÉLJAI

A béke előreléptetésére és a kölcsönös tisztelet az emberek és nemzetek közt törekedni.

A társadalmi, kultúrális és vallási toleranciát előreléptetni az emberek közt.

Az erőszak minden formáját kizárni.

Szervezni a béke kultúrájának a kutatóit, írókat, értelmiségieket és az irodalom barátait.

Bátorítani az alkotóerőt, ami a kulturát és a békét előlépteti.

A SZERVEZET CÉLJA

Mi hisszük, hogy a kultúra és az irodalom a békét, a szabadságot és az élet minőségének jobbulását előre tudja vinni. A huszonegyedik század küszöbén, kell igyekezzünk kövezni az utat a fő ideálunk beteljesedésére ”egy világ és  egy emberiség, az egész békében  élve”. A mi célunk segíteni egy Közép Kelet és egy világ felépítését, túl a háborún a 21-ik században, az irodalom, kultúra és művészet által. Ez az erőfeszítés összhangban van az Emberi Jogok Univerzális Kijelentésével, ami az Egyesült Nemzetek Kartájába van beiktatva.

Mi törekszünk a beszéd és kifejezés szabadsága felé, és a szabadság felé az ellenséges és elnyomó erőszaktól, akár háború, akár az elnyomás a nemi, fizikai, mentális, morális hozzátartozáshoz van kötve. Mi hiszünk az összes ember békés megélhetés-jogában, és a jogaikban, hogy követhessék különféle kultúrájukat és ugyanakkor az emberi törekvéseiket, és hogy egyforma civil igazsághoz juthassanak.